Đăng ký

Giải câu 4 Trang 64 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Điện năng tiêu thụ của dòng điện xoay chiều trên điện trở R trong 1 giờ bằng:

           \(P=\wp.t=\wp.1=\wp(W.h)\)