Đăng ký

Giải câu 6 Trang 66 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Để đèn sáng bình thường với hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là 110V thì phải mắc nối tiếp thêm một điện trở R.

     Khi đó: \(U_R=U-U_{đ}=10(V)\)

     Đèn sáng bình thường: \(I=\dfrac{\wp}{U}=\dfrac{100}{100}=1(A)\)

     Điện trở của đèn: \(R=\dfrac{U_R}{I}=\dfrac{10}{1}=10(\Omega)\)