Đăng ký

Giải câu 4 Trang 66- Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Điện trở của đèn: \(R=\dfrac{U^2}{\wp}=\dfrac{220^2}{100}=484(\Omega)\)

b) Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đèn: \(I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{220}{484}=\dfrac{5}{11}(A)\)

c) Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 giờ: \(\wp.t =100.1=100(W.h).\)