Đăng ký

Giải câu 8 Trang 66 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn A. \(100\pi (rad/s)\).