Đăng ký

Giải câu 10 Trang 66 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. \(121\Omega.\)

Đèn sáng bình thường nên:

\(I=\dfrac{\wp}{U}=\dfrac{100}{110}=\dfrac{10}{11}(A)\)

Điện trở và đèn mắc nối tiếp nên:

\(U_R=U-U_đ=220-110=110(V).\)

Điện trở của đèn:

\(R=\dfrac{U_R}{I}=\dfrac{110}{\dfrac{10}{11}}=121(\Omega).\)

shoppe