Đăng ký

Giải câu 2 Trang 66 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Vì trong mạch mắc nối tiếp cường độ dòng điện tại mọi điểm là như nhau nên trong kĩ thuật phải tạo ra dòng điện xoay chiều có cùng tần số thì các thiết bị điện xoay chiều mới mắc nối tiếp với nhau được.

       Như ở nước ta quy định sử dụng dòng điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz.