Đăng ký

Giải câu 9 Trang 66 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn D. \(40\sqrt{2}(V).\)

Vì \(U=\dfrac{U_0}{2}=\dfrac{80}{\sqrt{2}}=40\sqrt{2}(V).\)

shoppe