Đăng ký

Giải câu 5 Trang 61- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Khi đun nước, ta không nên đổ nước đầy ấm vì do tính chất "các chất đều nở ra khi nóng lên và chất lỏng nở nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn" nên làm nước tràn ra ngoài ấm khi nước nóng lên.