Đăng ký

Giải câu 7 Trang 61- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Khi nhiệt độ tăng mực chất lỏng trong ống có tiết diện nhỏ sẽ dâng lên cao hơn.

     Vì hai bình giống nhau chứa cùng một loại và cùng một lượng chất lỏng như nhau, chất lỏng nở vì nhiệt trong hai ống có thể tích bằng nhau.

     Hơn nữa chiều cao mực chất lỏng tỉ lệ nghịch với tiết diện của ống.

     Do đó, ống nào có tiết diện nhỏ hơn thì mực chất lỏng sẽ dâng cao hơn.