Đăng ký

Giải câu 1 Trang 60 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Mực nước màu trong ống thủy tinh dâng lên. Mực nước trong ống dâng lên vì khi nước trong bình được làm nóng, nước nở ra làm tăng thể tích của nước.