Đăng ký

Giải bài19.5 Trang 59- Sách bài tập Vật lí 6

Vì chai có thể bị vỡ ngay trong tủ đá, rất nguy hiểm. Do khi bỏ vào ngăn làm nước đá thì:

- Nước đông đặc lại thành nước đá có thể tích tăng.

- Chai thủy tinh co lại do gặp lạnh có thể tích chai giảm.

Chính vì thế chai rất dễ bị vỡ.