Đăng ký

Giải bài 19.8 Trang 61 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn C. Mực nước trong hai ống thủy tinh dâng lên như nhau.