Đăng ký

Giải câu 3 Trang 60 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Khi cùng tăng nhiệt độ như nhau với ba chất lỏng khác nhau: rượu, dầu, nước, thì rượu nở ra (tăng thể tích) nhiều nhất, kế đến dầu, còn nước tăng thể tích rất ít.

     Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.