Đăng ký

Giải bài 19.7 Trang 60- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Mới đầu dâng lên một chút, sau đó hạ xuống thấp hơn mức ban đầu.