Đăng ký

Giải câu 4 Trang 60- Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Thể tích nước trong bình tăng khi nóng lên, giảm đi khi lạnh đi.

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau.