Đăng ký

Giải bài 28-29.6 Trang 80- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Vẽ trụ nằm ngang là trụ thời gian (phút).

Vẽ trục thẳng đứng là trục nhiệt độ (\(^0C\)).

Nhiệt độ sôi của một số chất: nước (\(100^0 C\)), rượu (\(78^0 C\)),...

Giải:

1. Đường biểu diễn:

2. Từ phút thứ 12 đến phút thứ 16 nhiệt độ của chất lỏng này không thay đổi mặc dù vẫn đun: chất lỏng đang sôi.

3. Chất lỏng này không phải là nước. Chất lỏng này là rượu vì có nhiệt độ sôi là \(78^0 C\).