Đăng ký

Giải bài 16.3 Trang 53 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Nếu kéo vật trực tiếp theo phương thẳng đứng thì lực kéo có hướng thẳng đứng từ dưới lên.

- Nếu dùng mặt phẳng nghiêng thì lực kéo vật lên có hướng nghiêng từ dưới lên và lực kéo nhỏ hơn.

- Nếu dùng đòn bẩy thì lực kéo vật lên có hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và lực kéo nhỏ hơn. 

Giải:

Chọn A. Ròng rọc cố định.