Đăng ký

Giải bài 16.10 Trang 54 - Sách bài tập Vật lí 6

     Chọn D. Muốn đứng ở dưới để kéo một vật trên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật, thì ta phải dùng một ròng rọc động và một ròng rọc cố định.