Đăng ký

Giải câu 2 Trang 51 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Học sinh tự làm thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng 16.1.