Đăng ký

Giải câu 3 Trang 52 - Sách giáo khoa Vật lí 6

a) Kéo vật trực tiếp và kéo vật bằng ròng rọc cố định đều dùng một lực như nhau nhưng khi kéo vật bằng ròng rọc cố định ta có thể đổi hướng của lực kéo.

b) Kéo vật bằng ròng rọc động hay kéo trực tiếp vật không đổi hướng được lực kéo nhưng độ lớn của lực kéo bằng ròng rọc động nhỏ hơn lực kéo trực tiếp vật.