Đăng ký

Giải câu 6 Trang 52 - Sách giáo khoa Vật lí 6

     Dùng ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng hơn vì nó có  tác dụng thay đổi hướng của lực (ròng rọ cố định) hoặc thay đổi độ lớn của lực (ròng rọc động).