Đăng ký

Giải bài 16.18 Trang 56- Sách bài tập Vật lí 6

     Ròng rọc cố định có tác dụng đổi hướng của lực kéo, ròng rọc động có tác dụng giảm lực kéo còn một nửa.