Đăng ký

Giải bài 16.7 Trang 54 - Sách bài tập Vật lí 6

     Chọn D. Lí do chính của việc đặt ròng rọc cố định ở đỉnh cột cờ là có thể thay đổi hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao.