Đăng ký

Giải bài 99 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:

Giải bài 99 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(-7.(-13)+8.(-13)=(-7+8).(-13)=-13;\)

b) \((-5).[-4-(-14)]=(-5).(-4)-(-5).(-14)=-50.\)