Đăng ký

Giải bài 90 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Thực hiện các phép tính:

a) 15.(-2).(-5).(-6) b) 4.7.(-11).(-2)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân để nhóm các thừa số mà tích của nó dễ tính.

Giải:

a) \(15.(-2).(-5).(-6)=[15.(-6)].[(-2).(-5)]=(-90).10=-900.\)

b) \(4.7.(-11).(-2)=[4.7.(-2)].(-11)=(-56).(-11)=616.\)