Đăng ký

Giải bài 95 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Giải thích vì sao \((-1)^3\) = -1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó cũng bằng chính nó?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức:

Với \(a \in Z\) thì \(a^n=a.a.a........a\)

Giải:

Ta có:

\((-1)^3=(-1).(-1).(-1)=-(1.1.1)=-1.\)

Còn hai số nguyên khác cũng có tính chất trên, đó là:

\(1^3=1\) và \(0^3=0.\)