Đăng ký

Giải bài 89 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 89 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) (-1356).17; b) 39.(-152); c) (-1909).(-75)
Hướng dẫn giải
a) (-1356).17 = -23052b) 39.(-152) = -5928c) (-1909).(-75) = 143175