Đăng ký

Giải bài 81 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.52), bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2; bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10, một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn?

 

Giải bài 81 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

              Hình 52

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Đưa bài toán về việc thực hiện phép nhân hai số nguyên.

Giải:

Tổng số điểm của bạn Sơn là:

\(5.3+0.1+(-2).2=15+0+(-4)=11\) (điểm)

Tổng số điểm của bạn Dũng là:

\(10.2+(-2).1+(-4).3=20+(-2)+(-12)=6\) (điểm)

Vậy bạn Sơn được điểm cao hơn.