Đăng ký

Giải bài 88 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Giải bài 88 trang 93 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Xét 3 trường hợp: x dương, x âm, x bằng 0.

Giải:

Nếu x > 0 thì (-5).x < 0;

Nếu x < 0 thì (-5).x > 0;

Nếu x = 0 thì (-5).x = 0.

shoppe