Đăng ký

Giải bài 84 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền các dấu "+", "-" thích hợp vào ô trống:

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Với b - 0  thì \(b^2 > 0\) nên \(ab^2\) cùng dấu với a.

Giải:

 

Giải bài 84 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6