Đăng ký

Giải bài 85 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) (-25).8 b) 18.(-15) c) (-1500).(-100) d) \((-13)^2\)

 

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \((-25).8=-200;\)                        b) \(18.(-15)=-270;\)

c) \((-1500).(-100)=150000;\)        d) \((-13)^2=(-13).(-13)=169.\)