Đăng ký

Giải bài 83 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Giá trị của biểu thức (x - 2).(x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. 9; B. -9; C. 5; D. -5
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thay x = -1 vào biểu thức sau đó tính kết quả.

Giải:

Thay x = -1 vào biểu thức, ta được:

(x - 2).(x + 4) = [(-1) - 2].[(-1) + 4] = -9.

Đáp án đúng là B.