Đăng ký

Giải bài 82 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Tính giá trị của biểu thức \(3^4-3^3\) em sẽ tìm được câu trả lời.

Hướng dẫn giải

\(3^4-3^3=81-27=54\)

Vậy có 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.