Đăng ký

Giải bài 77 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Thực hiện phép tính:

a) 27.75+25.27−15027.75+25.27−150;

b) 12:{390:[500−(125+35.7)]}12:{390:[500−(125+35.7)]}

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Chú ý sử dụng tính chất: a.b + a.c = a.(b + c).

Giải:

a) 27.75 + 25.27 - 150 = 27.(75 +  25) - 150 = 27.100 - 150 = 2700 - 150 = 2550;

b) 12 : {390 : [500 - (125 + 35.7)]} = 12 : {390 : [500 - (125 + 245)]}

    = 12 : {390 : (500 - 370)]} = 12 ; (390 : 130) = 12 : 3 = 4.

shoppe