Đăng ký

Giải bài 75 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Phép tính ngược của phép cộng là phép trừ, phép tính ngược của phép nhân là phép chia.

Giải:

Thực hiện phép tính ngược của các phép tính đã cho, ta lần lượt có:

a) 60 : 4 = 15, 15 - 3 = 12.

b) 11 + 4 = 15, 15 : 3 = 5.