Đăng ký

Giải bài 79 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó,ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.

An mua hai bút bi giá ... đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá ... đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12 000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Hướng dẫn giải

Giải:

Theo thứ tự điền các số 1500 và 1800 vào chỗ trống.

Giá một gói phong bì là 2400 đồng.