Đăng ký

Giải bài 76 trang 32 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó

Hướng dẫn giải

Giải:

Có thể viết như sau:

22 - 2 = 0;                        22 : 22 = 1;

2 : 2 + 2 : 2 = 2;               (2 + 2 + 2) : 2 =3;

2 + 2 + 2 - 2 = 4,

shoppe