Đăng ký

Giải bài 81 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải bài 81 trang 33 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

(274 + 318).6 ;     34.29 + 14.35 ;     49.62 - 32.51

Hướng dẫn giải

Giải: 

(274 + 318).6 = 3552

34.29 + 14.35 = 1476

49.62 - 32.51 = 1406