Đăng ký

Giải bài 72 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Cho chín tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau.

Giải bài 72 trang 88 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                                 Hình 51

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tính tổng các số có ba nhóm.

Tính tổng các số ở mỗi nhóm sau khi chuyển.

Từ đó suy ra cách chuyển.

Giải:

Tổng các số ở ba nhóm bằng:

\([2+(-1)+(-3)]+[5+(-4)+3]+[(-5)+6+9]\)

\(=(-2)+4+10=12\)

Sau khi chuyển, tổng các số ở mỗi nhóm bằng: 12 : 3 = 4.

Số này đúng bằng tổng các số ở nhóm II: 4 - [5 + (-4) + 3].

Suy ra cần chuyển bìa ghi số 6 từ nhóm III sang nhóm I.