Đăng ký

Giải bài 69 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của một số thành phố vào một ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của một thành phố.

 

Giải bài 69 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Giải:

 

Giải bài 69 trang 87 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6