Đăng ký

Giải bài 66 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết 4 – (27 - 3) = x – (13 - 4).

Hướng dẫn giải

Giải:

4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

4 - 27 + 3 = x -9

-20 = x - 9

x = 9 - 20

x = -11.