Đăng ký

Giải bài 65 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho \(a,b \in Z\). Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = b                b) a - x = b

Hướng dẫn giải

Giải:

a) a + x = b thì x = b - a;

b) a - x = b thì x = a - b.