Đăng ký

Giải bài 64 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho \(a \in Z\). Tìm số nguyên x, biết:

a) a + x = 5                   b) a - x = 2

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc chuyển vế.

Giải:

a) a + x = 5 thì x = 5 - a;

b) a - x = 2 thì x = a - 2.

shoppe