Đăng ký

Giải bài 55 trang 25 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi

Dùng máy tính bỏ túi:

- Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 288 km.

- Tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có diện tích 1530 m2, chiều rộng 34 m.

Hướng dẫn giải

Giải:

- Vận tốc của ô tô là:

288 : 6 = 48 (km/h)

- Chiều dài miếng đất hình chữ nhật là:

1530 : 34 = 45 (m)

 

shoppe