Đăng ký

Giải bài 50 trang 24 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

425 - 257;     91 - 56;     82 - 56;     73 - 56;     652 - 46 - 46 - 46

Hướng dẫn giải