Đăng ký

Giải bài 54 trang 25 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Một tàu hỏa cần chở 1000 khách du lich. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang; mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu tổng số khách du lịch chia cho số ngưởi mỗi toa được thương là q và còn dư, thì cần ít nhất q + 1 toa để chở hết số khách.

Giải:

Số người ở mỗi toa: 12.8 = 96 (hành khách)

1000 chia cho 96 được 10, còn dư.

Vậy cần ít nhất 11 toa để chở hết số khách.