Đăng ký

Giải bài 51 trang 25 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.

    2
  5  
8   6

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Gọi các số phải tìm ở các ô vuông là x, y, z, t, u như hình vẽ:

x t 2
u 5 z
8 y 6

 

Tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo bằng: 8 + 5 + 2 = 15

Giải:

Gọi các số phải tìm ở các ô vuông là x, y, z, t, u như hình vẽ:

x t 2
u 5 z
8 y 6

 

Tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo bằng: 8 + 5 + 2 = 15

Do đó, ta có:    y = 15 - 8 - 6 = 1

                        z = 15 - 6 - 2 = 7

                        t = 15 - 5 - 1 = 9

                        u = 15 - 5 - 7 = 3

                        z = 15 - 9 - 2 = 4

Vậy được bảng sau:

4 9 2
3 5 7
8 1 6