Đăng ký

Giải bài 40 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Giải bài 40 trang 20 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Giải:

Theo đề bài thì: \(\overline{ab} =7.2=14\) và \(\overline{cd}=2. \overline{ab}=2.14=28\)

\(\Rightarrow \overline{abcd}=1428\). Vậy bài Bình Ngô đại cáo ra đời năm: 1428.

shoppe