Đăng ký

Giải bài 30 trang 17 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x - 34). 15 = 0

b) 18. (x - 16) = 18

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Với mọi số tự nhiên a:

a) a.0 = 0               b) a.1 = a

Giải:

a) (x - 34). 15 = 0                       b) 18. (x - 16) = 18

     x - 34 = 0                                   x - 16 = 1

     x = 34                                        x = 17.