Đăng ký

Giải bài 38 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

        375 . 376;        624 . 625;     13 . 81 . 215.

Hướng dẫn giải

375.376 = 141000

    624.625 = 390000

    13.81.215 = 226395